KD:n esitys omaishoidon tuen verottomuudesta kaatui budjettiäänestyksissä

30.01.2021

Vasemmistoliiton kunnallisneuvos Matti Pajuoja peräänkuuluttaa (LU 29.1.) puolueita yhteistuumin edistämään omaishoitajien ”palkan” verottomuutta. Minä ja muut Kristillisdemokraatit olemme samaa mieltä siitä, että omaishoitajien tärkeästä työstään saama pieni tuki pitäisi olla verotonta tuloa.

Parhaillaan eduskunnassa on asiasta KD:n kansanedustajien tekemä lakialoite (LA76/2020). Sama esitys oli KD:n vaihtoehtobudjetissa ja budjettivastalauseessa.

Ennen joulua KD äänestytti asiasta eduskuntaa, mutta hallitusryhmät mukaan lukien Vasemmistoliiton edustajat, eivät sitä tukeneet. KD:n äänestyksessä torjuttu esitys kuului: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen tuloverolain muuttamisesta siten, että omaishoidon tuesta annetun lain nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ei olisi jatkossa veronalaista tuloa.” Tätä eivät siis Pajuojan puoluetoverit tukeneet. Hänen on syytä siis aloittaa asian edistäminen omasta puolueestaan.

Omaishoidon tuen säätäminen verovapaaksi vähentäisi ansiotulokertymää noin 65 miljoonalla eurolla. Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on alhainen, eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä se ei riitä perustoimeentuloon.

(Mielipidekirjoitus Länsi-Uusimaassa 30.1.2021)

21.10.2021Noheva monni smurffipuvussa
15.09.2021Aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista
14.08.2021Kotipuutarhurien pörriäiset viestivät toivoa
26.05.2021Hallituksen verolinja petollinen
29.04.2021Kotimainen rokotetuotanto osaksi huoltovarmuutta
22.04.2021Aloite kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi Lohjalla
05.03.2021Pidetään koko Lohja mukana
30.01.2021KD:n esitys omaishoidon tuen verottomuudesta kaatui budjettiäänestyksissä
23.01.2021Pikkulasten vanhemmille vapaus valita
05.12.2020Käsitys sukupuolten määrästä jakaa puolueita

Siirry arkistoon »