Aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista

15.09.2021

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo myös merkittävää säästöä hoivapalvelujen tuottamiseen. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla, kun etenkin ikääntyneiden laitos- ja kotihoidossa kärsitään resurssipulasta.

Tällä hetkellä kunnissa on erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Olisi tärkeää, että omaishoitajien asemaa ja palkkiota parannetaan ja käytännöt yhtenäistetään valtakunnallisesti sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä.

Omaishoitajana toimii usein iäkäs puoliso, jolla saattaa olla myös omat terveyshaasteensa. Omaishoitajien oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa sekä heidän jaksamistaan on tuettava monin eri keinoin. Tärkeää on, että omaishoitajat pystyvät pitämään vapaata niin, että hoidettava saa hyvää ja turvallista hoitoa vapaapäivinä. Omaishoitajien tulee saada tukea myös oman kuntonsa hoitamiseen.

Tämän vuoksi esitämme, että Lohjalta omaishoidon tukea saava henkilö pääsee käyttämään maksutta Lohjan kaupungin perusliikuntapalveluja, kuten osallistumaan jumpparyhmiin sekä käymään kuntosaleille ja uimahalliin niiden normaaleina aukioloaikoina.

Lohjalla 15. syyskuuta 2021

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä

21.10.2021Noheva monni smurffipuvussa
15.09.2021Aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista
14.08.2021Kotipuutarhurien pörriäiset viestivät toivoa
26.05.2021Hallituksen verolinja petollinen
29.04.2021Kotimainen rokotetuotanto osaksi huoltovarmuutta
22.04.2021Aloite kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi Lohjalla
05.03.2021Pidetään koko Lohja mukana
30.01.2021KD:n esitys omaishoidon tuen verottomuudesta kaatui budjettiäänestyksissä
23.01.2021Pikkulasten vanhemmille vapaus valita
05.12.2020Käsitys sukupuolten määrästä jakaa puolueita

Siirry arkistoon »